- Hafan / Home

- Rhaglen / Programme

- Mannau Cyfarfod / Venues

- Newyddion Diweddaraf  / Latest News

- Cysylltu ac Archebu / Contact & Booking

- Ffrindiau / Friends

- Dolenni / Links
This website is closed.

Croeso - Welcome 

 
28th Criccieth Festival

13 - 21 June 2015

     
Iau 18 Mehefin / Thursday 18 June
Darlith Goffa David Lloyd George/ David Lloyd George Memorial Lecture
Siaradwr / Speaker: Yr Arglwydd/Lord David Owen
(awdur a chyn-Ysgrifennydd Tramor a Gweinidog Llywodraeth /
writer and former Foreign Secretary and Government Minister)
Cyngerdd / Concert Côr Meibion Dwyfor & Teulu Hendre Cennin
Y Neuadd / The Memorial Hall
 

Sadwrn 20 Mehefin / Saturday 20 June
Cabaret "Whatever Happened to LaLa Shockette?"
gyda/featuring Lowri-Ann Richards
Y Neuadd / The Memorial Hall