- Hafan / Home

- Rhaglen / Programme

- Mannau Cyfarfod / Venues

- Newyddion Diweddaraf  / Latest News

- Cysylltu ac Archebu / Contact & Booking

- Ffrindiau / Friends

- Dolenni / Links
Croeso - Welcome 

Nawfed Gŵyl Cricieth ar hugain

18 - 25 Mehefin 2016

 
29th Criccieth Festival

18 - 25 June 2016

     
Artistiad Preswyl / Artists in Residence:

OPRA Cymru
lansiad rhaglen Artistiad Addawol y cwmni
launch of the company’s Promising Performers programme

gyda chefnogaeth / supported by

     
     
Sadwrn 18 Mehefin / Saturday 18 June
Slam Bwyd / Food Slam
Y Prom / The Esplanade
Ar Log
Y Marine / Marine Hotel


Sul 19 Mehefin / Sunday 19 June
Cyngerdd / Concert
Hwyrgan Haf / A Summer Serenade

Alys Roberts – soprano, Maurice Horhut – piano,
Bronwen Naish – llif cerddorol a soddgrwth / musical saw and cello
Y Neuadd Goffa / The Memorial Hall


Llun 20 Mehefin / Monday 20 June
Cyngerdd / Concert
Michael Lunts yn cyflwyno / presents
“Flanders & Swann Revisited”

Y Neuadd Goffa / The Memorial Hall


Mawrth 21 Mehefin / Tuesday 21 June
Cinio'r Ŵyl / Festival Dinner
gyda/with OPRA Cymru

Bron Eifion
Noddir gan / sponsored by: Dr. Bernd Atenstaedt
www.broneifion.co.uk

Mercher 22 Mehefin / Wednesday 22 June
Noson o adloniant yng nghwmni OPRA Cymru a beirdd lleol
An evening of entertainment with OPRA Cymru and local poets

Dylan’s


Iau 23 Mehefin / Thursday 23 June
Darlith Goffa David Lloyd George / David Lloyd George Memorial Lecture
Siaradwr / Speaker: Yr Arglwydd / Lord Dafydd Elis Thomas
Capel Moreia, Llanystumdwy