logo

MEHEFIN 16 - 24 JUNE

FFRINDIAU BUSNES
Business Friends

cyfeillion busnes gŴyl cricieth

GOSTYNGIAD ar docynnau a brynir ymlaen llaw ar gyfer:

Cyngerdd Canolfan Gerdd William Mathias
Sgwrs Andrew Logan
Darlith Goffa David Lloyd George
Sioe Stifyn Parri
Cyngerdd Tristian Evans

Tanysgrifiad: £50

Bydd gan Gyfeillion Busnes yr hawl i gael faint fynnir o docynnau ar gyfer y 5 digwyddiad uchod am y pris gostyngol ac enwir eich Busnes ar restr Cyfeillion Busnes yr Ŵyl.

Rhaid prynu’r tocynnau ymlaen llaw i gael y gostyngiad.

Business friends of criccieth festival

DISCOUNT on tickets purchased in advance for:

Canolfan Gerdd William Mathias Concert
Andrew Logan Talk
David Lloyd George Memorial Lecture
Stifyn Parri: Shut your Mouth
Tristian Evans Concert

Subscription: £50

Business Friends are entitled to purchase as many tickets as they wish for the above 5 events at the discounted price and your Business will be named in the list of the Festival’s Business Friends.

Tickets must be purchased in advance to obtain the discount.

Diolch i gyfeillion busnes 2017 Thanks to the 2017 business friends

Castle Fish & Chip Shop

D W Jones Plant Hire

Idris Jones Signwriters

Newsday

Regent Garage

Y Stiwdio

Taurus Engineering Services Ltd.

The Tea Room

Yr Eifion